Hét Hotel-Restaurant aan het water….

privacyverklaring

Het Hotel-Restaurant aan het water

Privacyverklaring Hotel Restaurant Ie Sicht

Datum verklaring:  11 mei 2018
Hotel Restaurant Ie Sicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor :
Hotel Restaurant Ie Sicht BV
Hegewarren 1
9216 XR  Oudega
KvK: 01093075
Tel: 0511 539367 / E-mail:  info@iesicht.nl

Aanleiding
Hotel Restaurant Ie Sicht hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hotel Restaurant Ie Sicht verwerkt persoonsgegevens van:

 • contactgegevens (potentiële) gasten
   • verkregen via telefoon, website, mail (rechtstreeks of via bookingssites)

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken, incl. bewaartermijnen:

  Persoonsgegevens Bewaartermijn
  ·         Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
  ·         Creditkaartnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
  ·         Overige persoonsgegevens die actief                              worden verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact

  Hotel Restaurant Ie Sicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

   Doel en grondslag:

  Hotel Restaurant ie Sicht  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

  Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
  ·         Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
  ·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
  ·         Het afhandelen van uw betaling Uitvoeren overeenkomst
  ·         Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Hotel Restaurant Ie Sicht  in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden.  Bijvoorbeeld de debiteurenadministratie komt bij de accountant terecht.

  Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Hotel Restaurant Ie Sicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leveranciers voor de administratie, websitebeheer en ICT.

  Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

  Cookies

  “Wat is een cookie?
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.” Wij maken gebruik van cookies voor het inzien van bezoekersstatistieken en het delen van pagina’s/berichten.

  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

  “Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

  “De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

  Privacy medewerkers Hotel Restaurant Ie Sicht bedrijfsnaam

  Hotel Restaurant Ie Sicht heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

   Beveiliging

  Hotel Restaurant Ie Sicht neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Peter Bakker via 0511539367 of info@iesicht.nl.

  Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

    • Beveiligingssoftware op onze devices.
    • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’en het hangslotje in de adresbalk.
    • Vergrendeling van de devices.

  Uw rechten

  Rechten Omschrijving
  Recht op inzage U hebt het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij HR Ie Sicht vastgelegd en bewaard worden.
  Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door HR Ie Sicht.
  Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij HR Ie Sicht vastgelegd zijn? Dan heeft u  het recht op het laten wissen van uw gegevens.
  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wilt u niet dat HR Ie Sicht uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

  Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met HR Ie Sicht. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Recht te openbaren
  HR Ie Sicht behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HR Ie Sicht  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van HR Ie Sicht  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

  Vragen
  Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

  Hotel Restaurant Ie Sicht
  Hegewarren 1
  9216XR  Oudega
  Tel: 0511 539367
  info@iesicht.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Ook kunt u online een hotelkamer boeken. Wij staan voor u klaar.