Het Hotel-Restaurant aan het water

Vaargebied

Het Hotel-Restaurant aan het water

Vaargebied Oudega (Gem. Smallingerland)

Aan de doodlopende weg vanuit het dorpje Oudega (gemeente Smallingerland) ten westen van Drachten en op nog geen drie kilometer van Eernewoude, ligt Hotel Restaurant IE-Sicht, met haar steiger direct aan de IE (EE), die Drachten verbindt met het Friese merengebied.
Aan haar achterzijde grenst het hotel aan het 2500 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit o.a. meren, veenplassen, petgaten en rietlanden.

De enorme landschappelijke variatie zorgt voor een rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen meer dan 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.
Het uitgestrekte watergebied valt het beste varend vanuit een sloep te verkennen. Deze zijn te huur in Eernewoude (op 5 minuten afstand).

Gebied met vele gezichten

Alle stadia van een goed ontwikkeld moeras kan de bezoeker in De Alde Feanen aantreffen, van de weidsheid van het (grote) open water tot de beschutting van het moerasbos.
Het is een laagveengebied dat in de loop der eeuwen voortdurend veranderd is.

Rond 1700 was het grootste deel van het gebied rond Earnewâld nog land. In die tijd begon men daar ook met de vervening. Aanvankelijk op beperkte schaal (17e eeuw), later (18e eeuw) in meer en grotere gebieden.

Aanvankelijk ging dat op de Friese manier met omdijkte petten.
In een later stadium ging men op grote schaal over tot inpoldering. De laatste grote inpoldering (De Hege Warren,400 hectare) vond plaats in 1939.
Nadat de vervening had gezorgd voor veel open water in het gebied, kwam langzaam een proces van verlanding op gang. Het is het verhaal van successie. Dat is de natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie, die van een open en kaal terrein op den duur leidt tot een gevarieerd en bebost gebied.
Hiermee is De Alde Feanen geschetst: een laagveenmoeras met een verleden en een toekomst.

200307031156359474

Skûtsje arrangementen

Avond arrangement : (min 12 tot max 15 personen)  U stapt om 17.00 uur bij hotel restaurant Ie-Sicht… Lees verder

Buffetten – Brunch – Lunch – Diners

Express lunch Een snelle lunch, deze staat klaar op het moment dat uw gezelschap binnen komt. Soep van… Lees verder

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Ook kunt u online een hotelkamer boeken. Wij staan voor u klaar.